Skip to main content

Kylmälaitteiden käyttäjiä koskevat seuraavat lakisääteiset velvoitteet

Vuototarkastuksen teettäminen

Vuototarkastuksen saa tehdä vain Tukesin asianomaiseen rekisteriin merkitty kylmäliike. Vuototarkastuksen teettäminen on kylmälaitteen haltijan tai omistajan vastuulla. Vuototarkastuksia ei tarvitse tehdä erikseen, mutta suosituksena on niiden tekeminen muiden huoltojen yhteydessä.

Vuototarkastusten tekemistä valvoo Turvatekniikankeskus (Tukes). Vuototarkastuksen laiminlyöjä syyllistyy rikoslain mukaiseen ympäristön turmelemiseen, josta rangaistuksena on sakkoa tai enintään 2 vuotta vankeutta.

Vuosi 2015 on tuonut muutoksia kylmälaitoksen haltijan velvoitteisiin. Muutos koskee F-kaasuihin (HFC-kylmäaineet) perustuvien kylmälaitosten vuototarkastusrajojen muuttumista hiilidioksidi- eli CO2-ekvivalenttitonniperusteisiksi. Laitteiden tarkastustiheyteen vaikuttaa nyt kylmäainemäärän lisäksi kylmäaineen tyyppi. Mitä voimakkaampi kasvihuonekaasu kylmäaine on, sitä useammin laite on vuotojen varalta tarkastettava.

Mikäli laitteistossa havaitaan vuoto, se on korjattava välittömästi. Korjauksen jälkeen laitos on tarkastettava 1 kk:n kuluessa korjauksesta.

Kylmälaitteen haltijan tai omistajan on pidettävä huolto- ja tarkastuspäiväkirjaa, josta käy ilmi:

  • laitteen sisältämän kylmäaineen määrä ja tyyppi
  • lisätyn aineen määrä
  • talteen otetun aineen määrä
  • viimeisin huoltopäivämäärä
  • tehty toimenpide
  • tarkastuksen suorittaneen toiminnanharjoittajan nimi ja huoltajan allekirjoitus.

Laitteen yhteydessä tulee olla huoltotarra (ilmoitus) siitä, milloin laite on viimeksi tarkastettu. Huolto- ja tarkastuspäiväkirja on näytettävä pyydettäessä valvontaviranomaiselle.

Kylmäaine GWP 5t CO2-ekv. 50 t CO2-ekv. 500 t CO2-ekv.
R134a 1430 3,50 kg 35,0 kg 350 kg
R404A 3922 1,27 kg 12,7 kg 127 kg
R407A 2107 2,37 kg 23,7 kg 237 kg
R407C 1774 2,82 kg 28,2 kg 282 kg
R407F 1825 2,74 kg 27,4 kg 274 kg
R410A 2088 2,39 kg 23,9 kg 239 kg
R507 3985 1,25 kg 12,5 kg 125 kg
Ota yhteyttä!

044 3000 501
timo@alti-systems.fi

Pikayhteydenottopyyntö